Izbori u Ljekarskoj komori TK – II krug

 • n/u Poslanika Skupštine Komore
 • n/u Člana Komore

Kandidovanje za izbor tijela Ljekarske komore TK

Nakon uspješno završenog I kruga izbora za poslanike u Skupštini Ljekarske komore TK, Komisija za izbore i imenovanja, a u skladu sa odredbama Statuta, Poslovnika o radu Komisije, Poslovnika o radu Skupštine i Kriterija za izbor i imenovanje, otvara II krug izbora u kome se biraju kandidati za rukovodna tijela Komore, i to:

 1. Predsjednik Komore
 2. Predsjednik Skupštine
 3. Nadzorni odbor
 4. Tužitelj Komore
 5. Sud Komore
 6. Komisija za izbore i imenovanja.

U okviru izabranih poslanika svake Izborne jedinice potrebno je izvršiti konsultacije te predložiti kandidate u navedena rukovodna tijela Komore.

Prijedloge za predsjednika Skupštine poslanici mogu dati isključivo iz reda izabranih poslanika, svoje ili druge Izborne jedinice.

Prijedloge za članove Skupštinskog vijeća poslanici mogu dati isključivo iz reda izabranih poslanika svoje Izborne jedinice. 

Prijedloge za članove ostalih tijela (1., 3., 4., 5. i 6.) poslanici mogu dati iz reda svih članova Ljekarske komore TK, svoje ili druge Izborne jedinice.

Prilikom kandidiranja potrebno je voditi računa o stručnosti, ugledu i opredijeljenosti za rad u organima Komore.

Komisija će sve prijedloge prihvatiti, te izvršiti nominaciju prema broju dobivenih glasova, a u skladu sa Kriterijima za izbore i imenovanja, tj. uz vođenje računa o proporcionalnoj zastupljenosti po svim vidovima predviđenih Pravilnikom.

Komisija će dodatno tražiti i pristanak na kandidaturu predloženog kandidata.

Komisija će od predloženih kandidata tražiti i dostavljanje ostale potrebne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju traženih uslova.

Takođe, Komisija otvara II krug izbora te poziva sve zainteresovane kandidate da dostave i lične kandidature za predsjednika Komore, odnosno predsjednika Skupštine Komore.

Kandidat za predsjednika Ljekarske komore TK mora biti član Ljekarske komore TK, mora imati podršku kandidaturi najmanje 30 članova Komore i priložiti Program rada.

Kandidat za predsjednika Skupštine mora biti izabrani poslanik Skupštine, mora imati podršku kandidaturi najmanje 20 poslanika Skupštine i priložiti Program rada.

Na konstituirajućoj i izbornoj sjedinci Skupštine koja će se održati u oktobru 2019. godine tajnim glasanjem bit će izabrani članovi rukovodnih tijela Komore.

Rok za prijavu je 31. august 2019. god.

Za sve eventualne dileme i pitanja na raspolaganju je Stručna služba Komore putem:

 • telefona 035 364-335
 • faxa       035 257-049
 • e-maila     info@ljktk.ba