Edukativni centar Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla organizuju  “ŠKOLU DIJABETESA“.

Cilj Škole jeste osposobljavanje ljekara, specijalista/subspecijalista za prevenciju, tretman, praćenje šećerne bolesti, liječenje komplikacija, kao i sticanje prava za samostalno propisivanje terapijskih protokola, koje nalažu doktrinarni pristupi. 

Škola Dijabetesa je verifikovana od nadležnih institucija Tuzlanskog kantona koje su i organizatori, prije svega JZU UKC Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona te je upisana u registar akreditovanih edukacija.

Izvodit će su u četiri (4) modula tokom mjeseca juni/juli i septembar, a koji su prilagođeni evropskim edukativnim protokolima.

Mjesto održavanja: JZU UKC Tuzla – Edukativni centar.

Početak: 24.06.2023.godine (subota) u 09.00 sati.

Naknada za kotizaciju iznosi 1500 KM + pdv.

Broj kandidata je ograničen.

Prijave vršiti putem:

e-mail: info@ljktk.ba ili lično u prostorijama LJKTK.

Dodatne info tel: 035 364 335