U organizaciji Edukativnog centra JZU UKC Tuzla i Ljekarske komore TK dana 24.10.2022. godine počeo je Tečaj UZ dijegnostike abdomena.

Tečaj traje četiri sedmice.

Polaznike će teoretskom nastavom i praktičnim radom obučavati eminentni stručnjaci iz ove oblasti, i to:

Prof.dr. Senaid Trnačević 

Prof.dr. Denijal Tulumović

Prof.dr. Nermin Salkić

Prof.dr. Ervin Alibegović

Prof.dr. Azra Hadžimehmedović

Dr.sc. Nihad Mešanović

Dr.sc. Nedima Atić

Mr.sc. Alma Sušić

Prim.dr. Senada Sarihodžić