Obavještavamo Vas da će se dana 27/10/2022 godine u organizaciji Ljekarske komore TK održati stručna edukacija prema slijedećem rasporedu:

  • JZU DOM ZDRAVLJA Teočak od 13.00 do 15.00 sati

Tema:

ALS (Advanced Life Support – napredno održavanje života)

Predavači:

Dr.sc. Hajriz Alihodžić, spec urgentne med.

Dr Lejla Kuluglija Memišević, spec.urgentne med.

Edukacija je bodovana prema Pravilniku LJKTK.