Webinar: “LASERSKA HIRURGIJA.”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete web predavanju na temu: “LASERSKA HIRURGIJA .”

Predavač:  prof. dr. NEDŽAD KADRIĆ, dr.med. , spec. opšte hirurgije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 13.06.2022 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore