Edukativno predavanje: “ Optimizacija antihipertenzivne terapije za bolju kontrolu krvnog pritiska”

Poštovana/i,

Oktal Pharma (zastupstvo Servier) sa zadovoljstvom poziva ljekare porodične/obiteljske medicine na edukativno predavanje koje će se održati  u ponedjeljak, 16.05.2022.godine, u 18.00 sati u Hotelu Mellain u Tuzli na temu:

 Optimizacija antihipertenzivne terapije za bolju kontrolu krvnog pritiska” 

Moderator i predavači:

1.       dr.sc. Mugdim Bajrić, dr.med. spec. interne med., subspecijalista kardiologije, Klinika za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla 

2.       Doc.dr.sc. Mirna Alečković-Halilović,dr.med. , specijalista interne medicine, Klinika za interne bolesti, Odjeljenje nefrologije UKC Tuzla 

3.       doc.dr.sc. Denis Mršić,dr.med.prim, spec. interne med. i subspecijalista kardiologije, Klinika za interne bolesti, Odjeljenje za intenzivnu terapiju UKC Tuzla

Mjesto održavanja: Hotel Mellain Tuzla

Datum održavanja: 16.05.2022.g

Vrijeme održavanja: 18:00