Obavještavamo članove Ljekarske komore Tuzlanskog kantona koji su se u periodu novembar – decembar 2018. godine obratili Komori zahtjevom za upis u Registar i/ili izdavanje licence, kao i članovima koji su se Komori obratili zahtjevom za izdavanje mišljenja o obavljanju dopunskog rada da svoje dokumente mogu preuzeti u prostorijama Komore, počevši od 27.12.2018. godine, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 časova, lično ili po punomoćniku.