Realiziran Tečaj ultrazvuka srca

Četiri sedmice obuke bile su dovoljne da se polaznici Tečaja ultrazvučne dijagnostike srca educiraju za samostalno izvođenje ultrazvučnih pregleda, njihovu interpretaciju i korelaciju sa kliničkom slikom. Radi se o tečaju koji je do sada završilo 160 ljekara, a čiju organizaciju i ovaj put potpisuje Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i Klinika za interne bolesti UKC Tuzla.
Voditelj Tečaja je prof. dr. med. sc. Zumreta Kušljugić, predsjednik Radne grupe za ehokardiografiju za BiH i predsjednik BiH grupe u Europskom udruženju za ehokardiografiju, a uz predavače iz Tuzle, Banjaluke i Sarajeva polaznici su mogli naučiti puno toga.

„Tuzlanski tečaj srca je jedini u BiH, a sa radom je započeo 2003. godine kada su u Tuzlanskom kantonu radila samo četiri ultrasoničara, a na pregled ultrazvuka srca se čekalo mjesecima. Danas u svakom domu zdravlja Tuzlanskog kantona rade po tri ultrasoničara srca“, navodi prof. dr. med. sc. Zumreta Kušljugić, voditelj tečaja.

Jednomjesečni tečaj ultrazvučne dijagnostike srca podrazumijevao je teorijski i praktičan dio rada, a po završetku naobrazbe i testiranja, certifikat o uspješno okončanoj edukaciji dobili su svi prijavljeni polaznici koji će u svojim radnim sredinama dati doprinos na poboljšanju zdravstvene zaštite građana.