U organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehničara, u subotu 08. decembra 2018. godine, u terminu od 10.00 do 14.00 časova, održan je II Simpozij pod nazivom Menadžment u zdravstvu.  

Simpozij je u dvije sesije obradio veoma zanimljive teme koje se odnose na menadžment u zdravstvu, i to odnos menadžmenta i upravljačkog tijela, zdravstvenih radnika i pacijenata.

Teme Simpozija su dale odgovore na različita pitanja, i to uticaj ega u odnosu ljekar – pacijent, zatim pitanja motivacije i emotivne inteligencije, etičke odgovornosti, ljudskih resursa, timskog rada i sl.   

Po završenim predavanjima, zabilježen je i interaktivan sadržaj, gdje su učesnici otvaranjem diskusije raspravljali o aktuelnim temama.

Učesnici Simpozija su bili zdravstveniradnici, ljekari, tehničari, ali i ostali radnici u zdravstvu, različitihstruka. Zabilježena je brojna posjećenost.