Image1\

Februar

26

nedjelja

 
 

Pregled usavršavanja za februar 2017. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

1.2.2017.

 

 

Alcaloid

 

,Pancef - primjena cefixima u terapiji respiratornih infekcija

 

 

Dženan Halilović, dr. med., spec.pulmologije

 

Klinika za plućne bolesti UKC Tuzla

 

 

 

 

2.2.2017.

 

 

Služba opšte/porodične medicine - Dispanzer za školsku djecu – Poliklinika za plućne bolesti, JZNU Dom zdravlja Tuzla

 


Spirometrija i BD test

 

Kašalj i HOPB kod djece (pristup u PZZ)

 

Mr. med. sc. Edin Zukić, dr. med., spec. pulmolog

 

Dijana Dugonjić, dr. med., spec. pedijatrije

 

Emir Slijepčević, med. tehničar

 

Mediha Ovčina, dipl. mes. Sestra

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

13.30 sati

 

2.2.2017.

 

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

 

LICV

 

 

Damir Dževdetbegović, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

 

9.2.2017.

 

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

 

Lumboišijalgije

 

 

Damir Dževdetbegović, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

 

9.2.2017.

 

 

 

Alcaloid

 

Pancef - primjena cefixima u terapiji respiratornih i urinarnih infekcija

 

 

Merima Salihović, dr. med., spec. pedijatrije

 

Doma zdravlja Kladanj

 

 

10.2.2017.

 

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

 

Normalan (fiziološki) porođaj

 

 

 

Adem Aljić, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

 

15.2.2017.

 

 

Berlin Chemie

 

 

Tretman dijabetične polineuropatije kod pacijenata sa DM T2

 

Terapijska primjena glimepirida kod liječenja pacijenata sa DM T2

 

 

Jasmin Hadžić, dr. medicine

 

 

Emina Hodžić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Gračanica

 

14.45 sati

 

16.2.2017.

 

 

Alcaloid

 

Anemija kod djece

 

Vahida Hodžić, dr. med., spec. pedijatrije, prim.

 

 

Dom zdravlja Banovići

(Sala za edukativne sastanke Ustanove)

 

 

 

22.2.2017.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

ESC – Smjernice za menadžment arterijske hipertenzije

 

 

Jasmin Hadžić, dr. med., spec. P7O medicine

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

13.45 sati

 

22.2.2017.

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

 

Kinezijaterapija kod lezija pleksusa brahijalisa

 

Amela Lipovac-Djedović, viši fizioterapeut

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

22.2.2017.

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

 

Hipertenzija – prikaz slučaja

 

Senad Haskić, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(zgrada porodične medicine)

 

 

15.00 sati

 

23.2.2017.

 

 

Krka

 

 

Sobycor – dokazana kardioprotekcija za zdravlje srca

 

Ampril – spašava život različitih grupa pacijenata

 

 

Benjamin Ferhatbegović, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Dušanka Bećirević, dr. med., spec. opšte medicine, prim.

 

 

Dom zdravlja Živinice

(Sala za edukativne sastanke Ustanove)

 

13.30 sati

 

23.2.2017.

 

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

 

Hipertenzija

 

 

Admir Suljić, dr. med., spec. interne medicine

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

23.2.2017.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Hiperlipoproteinemije

 

Armin Bajrektarević, dr. med., spec. P/O medicine

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

24.2.2017.

 

Dom zdravlja Kladanj

 

Aritmije i poremećaji provođenja

 

Admir Džanić, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

24.2.2017.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Fizioterapeutski pristup kod pacijenata nakon moždanog udara

 

Alimir Sumbić, dipl. fizioterapeut

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

24.2.2017.

 

 

Opća bolnica Gračanica „Dr. Mustafa Beganović“

 

 

Urgentna stanja u ginekologiji i akušertsvu

 

 

 

Adem Aljić, dr. medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

 

28.2.2017.

 

 

Krka

 

 

Valsacor® – moderna, klinički potvrđena zaštita za HT pacijente

Valsacombi® - još jedan razlog više da odaberete Valsacor®


Ampril – spašava život različitih grupa pacijenata

 

 

Doc. dr. med. sc. Ramiz Hajrić, dr. med., spec. interne medicine

 

Dževdet Osmanbegović, dr. med., spec. P/O medicine

 

Dom zdravlja Lukavac

(Sala za edukativne sastanke Ustanove)

 

13.30 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Komunikacija sa pacijentima i izbjegavanje konfliktnih situacija

 

Mirsad Jaraković, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

Epilepsija – dijagnostika i terapija

 

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com